Avtorske pravice

Opombe k vsebinam, ki so na voljo na spletnem mestu saopnet.si/pos

Dovoljenje za uporabo dokumentov in materialov na tej internetni strani je zaščiteno z
(1) avtorskimi pravicami, ki so spodaj navedene ter se nanašajo na vse dokumente in kopije, ki so bile narejene ali razmnožene na teh internetnih straneh (»dokumenti«),
(2) uporaba dokumentov je v informacijo, za osebno rabo in le za nekomercialne namene, dokumenti ne bodo nameščeni na nobeno mrežo in
(3) dokumentom ne bodo narejene spremembe in prilagoditve. Uporaba za druge namene je zakonsko prepovedana in
SAOP d.o.o. lahko toži vsako kršitev ali prekršitev pravic.
Z opombo se sporoča, da je lahko vsak produkt, postopek ali metoda, opisana v dokumentih in materialih intelektualna lastnina, katere pravice so pridržane pri SAOP d.o.o. in njegovih partnerjih.

Brez garancije

SAOP d.o.o. ne daje garancije o ustreznosti informacij, ki jih ti dokumenti vsebujejo. Vsi dokumenti, informacije in materiali so na razpolago brez vsake garancije ter brez pogodbenih in zakonskih jamstev. Dokumenti in/ali informacije in materiali lahko vsebujejo morebitne tehnične nepravilnosti ali tiskovne napake. Spremembe so bile postopoma dodane k informacijam; te spremembe so bile dodane v objavo kadarkoli brez obvestila.

Omejitev odgovornosti

SAOP d.o.o. ne bo v nobenem primeru odgovoren za vsako direktno, indirektno, slučajno, ekonomsko ali posledično škodo, ki izvira iz uporabe ali nepravilne uporabe informacij in materialov v tej publikaciji, četudi je obstajala možnost za takšno škodo.

Povezave do strani tretjih oseb

Vse povezane strani na to spletno stran niso pod kontrolo SAOP d.o.o., zato SAOP d.o.o. ni odgovoren za vsebino povezanih strani, niti do povezav in sprememb, ki jih vsebujejo te strani.

SAOP d.o.o. daje na razpolago zgolj povezave na te strani le v prijazno uporabo in te povezave ne vsebujejo odobritve s strani SAOP d.o.o. .

Avtorske pravice

Avtorske pravice (c) 2015 SAOP d.o.o. .
Vse pravice, ki niso izrecno dovoljene, so pridržane.

Blagovne znamke

Vse ostale blagovne znamke, trgovska imena ali imena podjetij, ki so tu navedena so lahko blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke teh lastnikov.

Za vse dodatne informacije se obrnite na:

SAOP d.o.o.
Cesta Goriške fronte 46
5290 Šempeter pri Gorici
Telefon: 05 393 40 00