Podatki in nastavitve v zaledni pisarni Saopnet

V posnetku je predstavljeno, kako vnesemo potrebne podatke ter nastavitve v zaledni pisarni Saopnet za prodajo na blagajni Saopnet POS.
1. Artikli
2. Načini plačila
3. Blagajniki
4. Blagajne
5. Povezava blagajne z zaledno pisarno
6. Hitri gumbi
7. Nastavitve tiskanja

 


 
Za pomoč pri registraciji ali uporabi programa se obrnite na našo podporo preko zahtevka po pomoči.
 
Vsa video navodila