Tudi društva potrebujejo davčne blagajne

Društva niso izjema in se zaradi svojega neprofitnega statusa ne morejo izogniti davčnim blagajnam. Tako morajo tudi društva, ki gotovinsko poslujejo, izdati račun in ga davčno potrditi.

Društva namreč lahko izpolnjujejo vse zahtevane pogoje za davčne blagajne:

  • za opravo neke storitve ali prodajo blaga morajo izdati račun;
  • plačilo za opravljene storitve ali prodano blago prejmejo v gotovini;
  • vodijo poslovne knjige in evidence.

Davčna blagajna ali vezana knjiga računov?

Za izdajo računa mora društvo uporabiti davčno blagajno ali vezano knjigo računov. Slednje velja le ob gotovinskem poslovanju. Če pa plačilo ni gotovinsko, to pomeni, da je plačilo izvedeno neposredno na transakcijski račun društva, npr. preko UPN obrazca, potem je lahko račun izdelan “ročno” brez uporabe davčne blagajne ali vezane knjige računov.

Če društvo organizira seminar, tečaj, vadbo, izlet ali kakršno koli drugo obliko druženja, in za udeležno na takšnem druženju od zunanjih udeležencev pobira vstopnino ali pristopnino v gotovini, mora uporabiti davčno blagajno ali vezano knjigo računov. Če bi pa bilo zgoraj opisano druženje organizirano samo za člane društva (organizacija “v lastni režiji”), potem ne gre za opravo storitve in ni potrebno upoštevati pravil o davčnem potrjevanju računov.

Preizkusite enostavno brezplačno davčno blagajno Saopnet POS.

 

davcna-blagajna

Davčna blagajna

Kaj pa v primeru članarine?

Pri pobiranju članarine društvu načeloma ni potrebno izdati računa. Je pa slednje odvisno predvsem od vsebine transakcije oziroma čemu je članarina sploh namenjena.

Kadar je članarina v celoti namenjena izvajanju dejavnosti društva za namene članstva, potem ni obveznosti za izdajo računa (sem štejejo administrativni stroški, stroški za vzgojo strokovnih kadrov, nakup opreme za delovanje društva itd).

Kadar pa članarina ni namenjena zgolj delovanju društva, ampak se del članarine porabi za npr. ogranizacijo kongresa, potem je potrebno izdati račun, saj se organizacija kongresa v tem primeru šteje za opravo storitve, ki jo prejme član društva.

(Vir slike: Pixabay.com)

Ti je bila objava všeč?
Prijavi se na naše e-novičke in nikoli ne zamudi objave novih uporabnih vsebin!