Vezana knjiga računov

Vezana knjiga računov je 31.1.2015 nadomestila obrazce paragonskih blokov. Uporabo vezane knjige računov določa Zakon o davčnem postopku, sama vsebina, oblika in način potrjevanja pa je določena s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov.

Račun iz vezane knjige računov je potrebno izdati le v primeru izdaje računov, ki so delno ali v celoti plačani z gotovino.

Vezano knjigo računov je možno kupiti v knjigarnah ali pa na kateremkoli davčnem uradu. Pred prvo izdajo računa pa jo je potrebno potrditi pri finančni upravi. To lahko zavezanec naredi tudi preko portala eDavki z vpisom serijske številke vezane knjige računov.

Če ne uporabljate davčne blagajne, je uporaba vezane knjige računov obvezna

Izdaja računa pri gotovinskem poslovanju brez uporabe vezane knjige računov (razen, če zavezanec uporablja davčno blagajno) se smatra kot prekršek, ki je sankcioniran z globo od 3.000 do 10.000 evrov za posameznika ali z globo od 20.000 do 70.000 evrov za samostojnega podjetnika posameznika.

Z globo od 50.000 do 150.000 evrov se za tak prekršek kaznuje pravno osebo, če pa se ta pravna oseba šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo pa ji grozi kazen v razponu od 70.000 do 250.000 evrov.

brezplačnem e-priročniku smo pripravili pregled obveznosti v letu 2016 za tiste, ki še vedno račune izdajate v vezani knjigi.

Kaj pa, če se pri pisanju računa zmotimo?

Pogosto se postavlja vprašanje, kako naj ravna zavezanec v primeru, ko se pri pisanju račun zmoti ali pa kupec v zadnjem trenutku odstopi od nakupa.

V takšnem primeru obrazec računa ostane v vezani knjigi računov. Zavezanec ga prečrta in na obrazcu računa na kratko opiše razlog za neizdajo računa ter navede datum in podpis.

Prav tako lahko pride do situacije, ko izdajatelj računa misli, da bo kupec plačal z neposrednim nakazilom na transakcijski račun, vendar se nato premisli in se odloči plačati z gotovino. V tem primeru je potrebno z računom, spisanim v računalniškem programu, ravnati skladano z računovodskimi predpisi, gre za razveljavitev knjižbe – storno računa, kupcu pa izdati račun s pomočjo vezane knjige računov.

Če želite poenostaviti izdajo računov in se izogniti napakam, vam ponujamo brezplačno davčno blagajno Saopnet POS.

Ti je bila objava všeč?
Prijavi se na naše e-novičke in nikoli ne zamudi objave novih uporabnih vsebin!