Koliko časa moram hraniti knjigo vezanih računov?

V kolikor ste zavezanec za davek in poslujete gotovinsko, sta vam na voljo dva načina: elektronska naprava oziroma računalniški program in knjiga vezanih računov (obstaja sicer nekaj izjem). Tokrat se bomo osredotočili na knjigo vezanih računov.

Vsaka knjiga vezanih računov ima svojo serijsko številko, ta je odtisnjena v spodnjem desnem kotu na vsakem listu v knjižnem bloku. Sestavljena je iz identifikacijske oznake izdajatelja in zaporedne številke knjige vezanih računov. »Serijska številka vezane knjige računov se ne sme ponoviti,« je jasno določeno v Pravilniku o vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov.

Beri dalje >>

Kaj storiti, če se zmotimo pri prepisovanju podatkov iz vezane knjige?

Pri poročanju podatkov o računu, izdanem v vezani knjigi računov, lahko pride do napake pri vnosu podatkov v Fursovo aplikacijo Mini blagajna.

Kaj storiti v primeru, če potrdimo napačne podatke o izdanem računu?

V kolikor se nam zgodi zgornja situacija, ko se v aplikaciji Mini blagajna zmotimo pri poročanju računa, izdanega iz vezane knjige računa, in potrdimo napačne podatke o izdanem računu, Finančna uprava Republike Slovenije svetuje naslednje…

Beri dalje >>

Prednosti in slabosti e-blagajne

Podjetja uporabljajo elektronske blagajne za obdelavo in beleženje prodajnih transakcij. E-blagajna z osnovnimi nastavitvami je lahko zelo ugodna za neko mlado podjetje, ki je še finančno nestabilno. In tudi če podjetje začne uporabljati slabši in cenejši model e-blagajne, jo lahko kasneje še vedno nadgradi.

Ko kupujete elektronsko blagajno, se morate prepričati o kapaciteti pomnilnika. Bolj dovršeni modeli blagajn, ki ponujajo naprednejše funkcije, nudijo tudi bolj kompleksno vodenje evidence. Več podatkov boste imeli, lažje boste vodili statistiko vašega posla.

Danes lahko e-blagajno kupite tudi v obliki računalniškega programa. V tem primeru se bodo vsi podatki shranjevali na vaš računalnik.

Beri dalje >>

Kdaj kršitelj izvede posebej hud davčni prekršek?

Ko govorimo o kaznih s področja davčnega potrjevanja računov, moramo vedeti, kaj so davčni prekrški, hudi davčni prekrški in posebej hudi prekrški. Medtem ko smo v preteklih dneh že pisali o prvih dveh vrstah prekrškov, tokrat posvečamo pozornost temu, kaj je posebej hud davčni prekršek.

Posebej hud davčni prekršek je podoben vrsti hudih prekrškov, a so »zaradi višine povzročene škode ali pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti« še posebej hude.

Beri dalje >>

Kazen za hujše davčne prekrške tudi do 125 tisočakov

V kolikor poslujete gotovinsko in uporabljate davčne blagajne, potem so naslednje vrstice za vas. Furs je s 1. februarjem napovedal konec opozarjanja zaradi nepravilnosti pri davčnem potrjevanju računov – zdaj se začenja doba kaznovanja.

Kazni so visoke, zato je priporočljivo, da imate stvari urejene. V preteklih dneh smo že predstavili kazni za davčne prekrške in predvsem, kaj se smatra za tovrstne prekrške, poglejmo pa si še, kaj so hujši davčni prekrški.

Finančna uprava namreč pri kaznovanju storilcev prekrška upošteva tudi načelo sorazmernosti. Tako je določen razpon glob, ki se razlikuje glede na težo prekrška in tako loči davčni prekršek, hujši prekršek in posebej hude prekrške, prav tako glede na velikost oziroma status storilca prekrška.

Beri dalje >>

Veste, kaj je davčni prekršek?

S prvim dnem februarja je Finančna uprava Republike Slovenije poostrila nadzor in začela z doslednim izrekanjem glob vsem zavezancem, ki še ne bodo vključeni v sistem davčnih blagajn, kot tudi zavezancem, ki bodo kršili zakonodajo, in zoper programske hiše, ki računalniških programov niso izdelale v skladu z določbami zakona.

Finančna uprava prekrške s tega področja deli na tri oblike – davčne prekrške, hujše davčne prekrške in posebej hude prekrške. Poglejmo, v kakšnih primerih bomo zagrešili davčni prekršek.

Beri dalje >>

S 1. februarjem strožji nadzor tudi nad vezanimi knjigami

Zakon o davčnem potrjevanju računov določa za davčne prekrške nesorazmerno visoke kazni.

Davčno potrjevanje je postalo obvezno z 2. januarjem, nadzorniki Finančne uprave RS pa so do konca januarja zgolj opozarjali na nepravilnosti pri izdaji gotovinskih računov.

Z mesecem februarjem so začeli tudi že z izrekanjem kazni, ki se gibljejo od 2.500 do 75.000 EUR.

Kazni veljajo tako za tiste, ki izdajajo račune preko davčnih blagajn, kot tudi za tiste, ki morajo račune, izdane v vezani knjigi računov, naknadno potrjevati.

Beri dalje >>